Què és el Banc de Terres de Palma?

El Banc de Terres de Palma és una iniciativa de l'Ajuntament de Palma que té l'objectiu de  facilitar el contacte entre propietaris de terra i persones que en cerquen per iniciar un projecte agrari o ampliar la seva explotació. 

Què t'ofereix el Banc de Terres de Palma?

La missió d'aquest projecte és crear un espai de trobada entre persones que cerquen terra i persones que en poden oferir, dins del municipi de Palma.

Si vols oferir terra, et facilitam el procés perquè puguis posar-la a disposició de les persones interessades, amb les garanties i seguretat necessàries.

Si cerques terra, posam a la teva disposició les eines per trobar-ne 
i acompanyar-te en l'inici de la teva activitat agrària. 

Quin és el teu perfil?

Vull oferir terra

Entra si ets una persona propietària de terrenys rústics i estàs disposat/da a oferir-los a algú que vulgui cultivar-los.

Cerc terra per cultivar

Entra si ets una persona que cerques terrenys per conrar, ja sigui per començar de zero o bé per ampliar la teva explotació.